News (16)

MOVING FORWARD - (special event)

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού
19-21 Ιανουαρίου 2018
σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
MOVING FORWARD - ειδικό αφιέρωμα

Η κινηματογράφηση της κίνησης και η χορογραφία ή ο χορός για την κάμερα αποτελεί μια εντυπωσιακή πρόκληση για τους καλλιτέχνες του 21ου αιώνα. Η δημιουργία ενός έργου videodance αναπτύσσει διαμεσικούς (transmedia) τρόπους σκέψης μέσα από την χρήση διαφορετικών τεχνών και προσφέρει μια νέα εμπειρία στην καλλιτεχνική σύνθεση. Οι χορευτές δημιουργούν, συσσωρεύουν και μεταφέρουν γνώση. Πού φυλάσσεται και τι διερευνούν μέσω της πρακτικής τους; Μπορούν οι κινηματογραφιστές και οι εικαστικοί καλλιτέχνες να συγχωνεύσουν πραγματικούς και εικονικούς κόσμους για να παράξουν νέα περιβάλλοντα, όπου το φυσικό και το ψηφιακό συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο;


Με τον καιρό, το A
THENS VIDEO DANCE PROJECT εξελίσσεται σε μια δημιουργική πλατφόρμα καινοτόμων έργων, τα οποία αναδεικνύουν τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κλάδων της καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ομάδα AVDP συνεχίζει να κινείται προς το μέλλον και με περιέργεια, οδηγείται σε νέες διαδρομές ανακαλύπτοντας νέες τάσεις. Έτσι, το ειδικό αφιέρωμα MOVING FORWARD του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - AVDP 2018, παρουσιάζει μια σειρά έργων που προκαλεί το κοινό. Ριψοκίνδυνοι χορευτές εξερευνούν τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα από την τέχνη. Μία ταινία δοκιμής ελέγχου της κίνησης εξετάζει την τεχνική της ταυτόχρονης παρουσίασης πολλαπλών εκτελέσεων της ίδιας κινητικής ρουτίνας, την ίδια χρονική στιγμή. Μία σειρά από πειραματισμούς κινούμενης εικόνας αμφισβητούν την ιδέα της ακινησίας. Μία Google Street View κάμερα φλερτάρει με το χορό. Ενώ έργα VR360 μελετούν τα όρια μεταξύ των εμπειριών του εικονικού και πραγματικού κόσμου και προωθούν την έρευνα της συμμετοχικής παράστασης, της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.

Φέτος, η ομάδα AVDP καλεί το κοινό να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπει και βιώνει τον χορό σήμερα, ενώ ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διερευνήσουν πώς η χρήση της κάμερας και των νέων τεχνολογιών, ως εναλλακτικά εκφραστικά εργαλεία, μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση και να διευρύνουν το καλλιτεχνικό τους όραμα.

Let’s keep MOVING FORWARD


Το αφιέρωμα MOVING FORWARD υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν στην  ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ). Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος είναι δωρεάν για το κοινό και εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

 

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
8th International Dance Film Festival
19-21 January 2018
in collaboration with the Theatre of Athens School of Fine Arts

MOVING FORWARD - special event

Filming the motion and choreographing or dancing for the camera is an immersive challenge for the artists of 21st Century. A videodance production develops transmedia ways of creative thinking across the multiple forms and delivers a new experience in art making. Dancers create, accumulate and carry knowledge. Where is it stored and what do they explore through their practice? Can filmmakers and visual artists merge real and virtual worlds to produce new environments where physical and digital co-exist and interact in real time?

Year after year, ATHENS VIDEO DANCE PROJECT evolves into a creative platform of innovative projects that highlight the synergies between different disciplines of artistic expression. AVDP Team keeps moving forward toward curiosity that leads to new paths, discovering new trends. Thus, ΜΟVING FORWARD special event in the 8th International Dance Film Festival - AVDP 2018, presents a series of works that engage the audience. Daredevils performers challenge the assumptions of art and human possibility. Motion control test film explores the techniques of overlaying multiple performances of the same routine at the same time. A series of animation experiments controvert the idea of stillness. A Google Street View Camera flirts with dancing. VR360 projects explore the boundaries between the virtual and the real-world experiences and advance research in the fields of participatory performance, human-computer-interaction and VR technologies.

This year, AVDP Team invites the audience to transform the way they see and experience dance nowadays and encourage the artists to investigate how the use of camera and new technologies, as alternative expressive tools, could challenge and expand their creative visions.

Let’s keep MOVING FORWARD!

Τhe Collaboration, Ντοκιμαντέρ, Φιλανδία (Α’ Προβολής)  
Sara the Dancer, Ταινία, Γερμανία-Αυστρία (Α’ Προβολής)  
Room, Ταινία, Νότια Αφρική (Α’ Προβολής)    
Born to Fly: Elizabeth Streb vs. Gravity, Ντοκιμαντέρ, ΗΠΑ (Α’ Προβολής)
The body as Αrchive, Ντοκιμαντέρ, Γερμανία (Α’ Προβολής) 
Garden Party, Ταινία, Γαλλία (Α’ Προβολής)  
The extraordinary madness of the Blue-haired, Ταινία, Ελλάδα (Α’ Προβολής)
Blackfish, Ταινία, Γαλλία-Ταϊβάν (Α’ Προβολής) 
Home Exercises, Ταινία, ΗΠΑ (Α’ Προβολής)
Insides, Εικονική Πραγματικότητα, Ισπανία (Α’ Προβολής)
Dust, Εικονική πραγματικότητα, Αγγλιά-Κροατία (Α’ Προβολής)
ATELIC, Ταινία, Αγγλία (Β’ Προβολής)
12 Sketches on the Impossibility of Being Still, Ταινία, Γαλλία (Β’ Προβολής)
Death of an insect,Ταινία, Φιλανδία (Β’ Προβολής) 

 AVDP  2018

 

Read more...

WORKSHOPS - Athens Video Dance Project 2018

For English please scroll down
 
AVDP 2018 | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
H ομάδα του AVDP στo πλαίσιo του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT διοργανώνει 3 σεμινάρια και σας προσκαλεί να συμμετέχετε τον Ιανουάριο, 2018.

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT θα πραγματοποιηθεί για 8η χρονιά σε συνεργασία με το θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στις 19, 20 και 21 Ιανουαρίου 2018 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Πειραιώς, 256).

 
Α) VIDEODANCE WORKSHOP: FRAMING THE MOTION
2-ήμερο εντατικό εργαστήριο με τη Χρυσάνθη Μπαδέκα, σε συνεργασία με την Canon και τον Γιώργο Ζορμπά
Ημέρες: 20 και 21 Ιανουαρίου, 2018
Ώρα: 12.30-17.30
Κράτηση θέσηςThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , T: (+30) 6972 284 385
Kόστος: 60

Β) PROMENADE.lab 
Kίνηση - Ήχος - Λόγος - Εικαστικά - Ψηφιακά μέσα
Ένα εργαστήριο αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης διαφορετικών μορφών τέχνης με την Ελισάβετ Πλιακοστάθη
Ημέρες: 14, 15, 16 και 17 Ιανουαρίου, 2018 
Ώρα: 11.00-14.00
Παρουσίαση: 19, 20 & 21 Ιανουρίου, 2018 στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Κράτηση θέσης & αποστολή σύντομου βιογραφικού: elipliako@gmail.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , T: (+30) 6973401418
Kόστος: 60€ 

Γ) PERFORMANCE.lab "DECISIONS"
Θέμα - Performance - Εικαστικός χώρος - Περιβάλλον - Κοστούμι - Διάρκεια - Κοινό με τον Γιάννη Καρούνη
Ημέρες: 13, 14, 15, 16 & 17 Ιανουαρίου, 2018
Ώρα: 11.00-14.00
Τα έργα που θα δημιουργηθούν θα παρουσιαστούν στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Κράτηση θέσης: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Τ(+30)6932887910 
Kόστος:  70€ 
 

AVDP 2018 | WORKSHOPS
AVDP team in the frame of the 8th International Dance Film Festival - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT organizes 3 workshops and invite you to participate in January, 2018.
More information for each workshop please find below.
The 8th International Dance Film Festival - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT 2018 will take place in the Athens School of Fine Arts (Pireos, 256), 19, 20 and 21st of January, 2018.
 
Α) VIDEODANCE WORKSHOP: MEETING POINTS
a 2-day intensive workshop with Chrysanthi Badeka, in collaboration with Canon and George Zorbas
Date: 20&21 January, 2018
Time: 12.30-17.30
Book: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. T: (+30) 6972 284 385
Fee: 60€ 
 
Β) PROMENADE.lab 
Movement - Sound - Word - Digital media
A workshop based on improvisation and composition of different types of art forms with Elisavet Pliakostathi
Date: 14, 15, 16 &17 January, 2018 
Time: 11:00-14:00
Presentation: 19, 20, 21 January, 2018 in the 8th International Dance Film Festival - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Book & Send CV: elipliako@gmail.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , T: (+30) 6973401418
Fee: 60€ 

C) PERFORMANCE.lab "DECISIONS"
Theme - Performance - Visual Space - Costume - Duration - Audiencewith Giannis Karounis
Date: 13, 14, 15, 16 & 17 January, 2018
Time: 11.00-14.00
Presentation in the 8th International Dance Film Festival - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
Book: vThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Τ: (+30) 6932887910 
Fee:  70
Read more...

Open Call AVDP 2018

INTERNATIONAL DANCE FILM FESTIVAL
January 2018 - Athens Scool of Fine Arts (ASFA)For 8 years in a row, ATHENS VIDEO DANCE PROJECT constitutes an international platform of multidisciplinary projects that supports not only the freedom of creative expression and tolerance through the fusion of diverse artistic tools, but it also educates and stimulates the local and international community concerning the art form of videodance.

AVDP Team is interested in feature-length dance films and documentaries, short innovative videodance works of any genre, dance photo projections, multimedia dance performances and installations. Deadline for the submissions: 20 October 2017.

AUDIENCE AWARD

Enhancing the pen dialogue between the audience and the creators, for the first time ever, an AVDP Audience Award will be voted by the festival viewers. The award-winning film will receive a €500 prize and will be included in the touring program for the year 2018. For more information about participating in the competition, please go to COMPETITION
________________________________________________________________________
Για 8η συνεχή χρονιά το ATHENS VIDEO DANCE PROJECT αποτελεί μία διεθνή πλατφόρμα πολυστρωματικών δραστηριοτήτων, που ενισχύει όχι μόνο την ελεύθερη δημιουργική έκφραση και ανοχή, μέσα από το διάλογο διαφόρων καλλιτεχνικών εργαλείων αλλά και την εκπαίδευση και ενεργοποίηση της τοπικής και διεθνής κοινότητας σε σχέση με την τέχνη του videodance. Κάθε χρόνο φιλοξενεί έργα απ’ όλο τον κόσμο, προσφέροντας χώρο σε κινητικές ιδέες, που ξεπερνούν τα όρια της σκηνής, μεταπηδούν στη κινηματογραφική οθόνη ή αναπτύσσονται μέσα στους θεατρικούς και μη χώρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας.
H AVDP Team ενδιαφέρεται για ταινίες και ντοκιμαντέρ χορού, σύντομα καινοτόμα έργα videodance διαφόρων ειδών, προβολές φωτογραφιών χορού, multimedia παραστάσεις χορού, performances και εγκαταστάσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 20 Oκτωβρίου 2017.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
Ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στο κοινό και τους δημιουργούς, για πρώτη χρονιά, θα απονεμηθεί το AVDP Βραβείο Κοινού με την ψήφο του κοινού. Το βραβευμένο κινηματογραφικό έργο θα λάβει το χρηματικό βραβείο των €500 και θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα περιοδείας για το έτος 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στο διαγωνιστικό μέρος, επισκεφτείτε το κουμπί COMPETITION
Read more...

7th International Dance Film Festival

7th International Dance Film Festival - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
An awesome festival of short videodances from different genres, dance films and documentaries, multidisciplinary performances, photo projections and educational programs came to its end! It was a great pleasure for AVDP to host those beautiful works and share them to the local community. Many thanks to the theater of Athens School of Fine Arts, Institut Français de Grèce, *the Operational Program "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" and all the participants, partners, sponsors, friends and mostly to our volunteers who supported our vision and made this project happen. Stay tuned for future AVDP activities and do not hesitate to contact us for fruitful ideas and collaborations. The AVDP 2017 archive trailers will be released soon.


See you in JANUARY 2018!

*US-and-THE OTHERS is implemented through the Operational Program "Human Resources Development, Education and Lifelong Learning" and is co-financed by the European Union (European Social Fund) and Greek national funds. Its co-funded projects deal mostly with the improvement of education and employment in Greece. Its main targets relate to the development and promotion of human resources skills, activities against unemployment, strengthen social cohesion and social inclusion of vulnerable social groups, improvement of the quality of education & lifelong learning, awareness on environmental education, linking education with the labor market. The tribute is implemented as part both of the anniversary events for the 60 years of the European Social Fund and the EU-wide communications campaign called "Europe in My Region", run as a way to encourage citizens to discover and learn more about EU-funded projects near them.Read more...

AP15 - Dance performance 29 APRIL 2017

The duo Wang Ramirez debuted together with AP15, whose virtuosic technique and artistry earned them the opportunity to develop and present their work in the international dance scene. The powerful artistic force of this piece paves the way for Wang and Ramirez’s own choreographic vocabulary and aesthetic ideas. This creation has been recognized for its outstanding quality by numerous prices such as the New York Bessie Award for Outstanding Performance in 2013.


Photo credits: Yassine La Guezz Hajji

AP15 is 15 minutes of pure dance. No need for scenography here. A man and a woman mirror each other in a nervous and feverish pas de deux. As with a couple dancing the tango, the duo explores a symbiotic relationship, in the face of difference, where each dancer manipulates the desired “other”. Between the soul and flesh, between Cupid (Amor) and Psyche, they proceed like in a game of chess. This piece fights like a martial arts duo in a universe of sound signed by Alva Noto and Ryuichi Sakamoto.


AP15
29 APRIL 2017 at 21.15 // AVDP official (Festival)
Athens School of Fine Arts, 256 Piraeus Str.
Tickets 5€

Artistic direction, conception, choreography, dance: Honji Wang & Sébastien Ramirez Music: Alva Noto, Ryuichi Sakamoto Costumes: Honji Wang Producer: Dirk Korell
 Executive production: Company Wang Ramirez, Clash66 Production manager & bookings: Manon Martin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Communication: Claudia Tanus Administration: Corinne Aden Technical director: Cyril Mulon

Honji Wang & Sébastien Ramirez on Youtube  in performance Monchichi
 

AVDP 2017 In collaboration with the Theater of Athens School of Fine Arts
With the support of Institut Français de Grèce


Support
Dansens Hus Stockholm
Regional Cultural Affairs Directorate Occitanie

Company Wang Ramirez - Clash66 receives a company support by Regional Cultural Affairs Directorate Occitanie, Regional council of Occitanie / Pyrénées-Méditerranée and the County council Pyrénées Orientales.
The company receives the support of Foundation BNP Paribas for the development of its projects.
Sébastien Ramirez & Honji Wang are associated artists of Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan for the seasons 2014/15, 2015/16 and 2016/17.

 
www.wangramirez.com  
www.facebook.com/WangRamirez

“It is so laden with sudden effects — whiplash movements and lighting that transforms each dancer from a silhouette into a three-dimensional person — that it stays tense.”
The New York Times
“This duo married immaculate technique with an acute understanding of spatial tension.
” The Times “
[Sébastien Ramirez and Honji
Wang] came close to doing the unthinkable: melding influences from contemporary dance and ballet with (...) hip-hop in a duet, AP15, that hinted at the yin- yang duality and tensions that character our spiritual and physical selves”
The Herald

Read more...

US-and-THE OTHERS

ATHENS VIDEO DANCE PROJECT
7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού (27-30 Απριλίου 2017)
σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
US-and-THE OTHERS (ειδικό αφιέρωμα) 27 Απριλίου | είσοδος ελεύθερη
open Catalogue || Κατάλογος προγράμματος       PDF // US-and-THE OTHERS


Η ανάγκη του ανθρώπου να διαχωριστεί από τους άλλους προκειμένου να συνειδητοποιήσει τα χαρακτηριστικά της δικής του ταυτότητας, η οποία διαρκώς εξελίσσεται, αποτελεί μία σημαντική και αναγκαία διαδικασία της ύπαρξής του. Σε πολλές, όμως, περιπτώσεις η ετερότητα επιβάλλεται από το σύνολο στο άτομο. Eίναι η κατάσταση των διακρίσεων, που πραγματοποιούνται είτε από το κράτος είτε από κοινωνικούς θεσμούς και ομάδες, όταν το άτομο δεν συμμορφώνεται με τις κοινωνικές νόρμες. Ως εκ τούτου, η επιβολή της ετερότητας αποξενώνει το χαρακτηρισμένο άτομο από το κέντρο της κοινωνίας και το τοποθετεί στο περιθώριο, ονοματίζοντάς το ο ΆΛΛΟΣ, ο ξένος. Ποιοι, όμως, είναι ΟΙ ΑΛΛΟΙ και ποιοι οι ΕΜΕΙΣ; Πότε η ποικιλομορφία είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα και πότε τίθεται σε κίνδυνο; Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της κοινωνικής ταυτότητας ενός ατόμου και της ταυτότητας του Εαυτού του; Πως αναπαράγουμε τον αποκλεισμό των ατόμων που δεν ''ταιριάζουν'' με το πρότυπο της εκάστοτε κοινωνικής ομάδας; Πως ο άνθρωπος επιβιώνει από αυτή την κοινωνική επίθεση; Ποιες αντιδράσεις γεννιούνται από την επαφή μας με το διαφορετικό;Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - ATHENS VIDEO DANCE PROJECT, σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, παράλληλα με το βασικό του πρόγραμμα προβολών κινηματογραφικών έργων και πολυμεσικών δραστηριοτήτων, παρουσιάζει ένα ειδικό αφιέρωμα με τίτλο US-and-THE OTHERS. Η ενότητα αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Πρόκειται ουσιαστικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ασχολείται με την εκπαίδευση και την απασχόληση. Μερικοί από τους στόχους της προσπάθειας αφορούν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, της Διά Βίου Μάθησης, της ευαισθητοποίησης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ). Το αφιέρωμα US-and-THE OTHERS πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και παράληλλα συμμετέχει στις δράσεις της πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας  Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2017 (Europe in my Region), η οποία στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους.  

Η ημέρα έναρξης του φεστιβάλ θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένηστη συγκεκριμένη εκδήλωση που αφορά το ζήτημα της ετερότητας και θα διεξαχθεί στους χώρους της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Κινηματογράφος, Θέατρο και Φουαγιέ του Θεάτρου) στις 27 Απριλίου και ώρα 17:30 - 23:30. Μέρος του αφιερώματος θα ενταχθεί τις υπόλοιπες τρείς ημέρες (28, 29 και 30 Απριλίου, ώρα 17:30 - 23:00) στο βασικό κορμό του καλλιτεχνικού προγράμματος του Φεστιβάλ, στο Φουαγιέ του Θεάτρου. Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το αφιέρωμα US-and-THE OTHERS είναι με ελεύθερη είσοδο. Τέλος, για όλες τις ημέρες (27, 28, 29, 30 Απριλίου) όλοι οι χώροι της Α.Σ.Κ.Τ. είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.

Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των διεθνών φεστιβάλ VIDEO DANCE LOIKKA (Helsinki), CINEDANS (Amsterdam), DesArts//DesCinés (Saint-Etienne), TANZRAUSCHEN Dance Film Festival (Wuppertal), L’ALTERNATIVA Independent Film Festival (Barcelona) and R.I.C.E.

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΤΕΧΝΗΣ KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Michale Kliën (Choreographer, lecturer, initiator of R.I.C.E. and Institute of Social Choreography) & Βιτόρια Κωτσάλου (Dancer, initiator and director of R.I.C.E.), Απόστολος Νικολαΐδης (Κινηματογραφιστής - Σκηνοθέτης), Παύλος Φυσάκης (Φωτογράφος), Δρ. Ναταλία Κουτσούγερα (Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών), Άννα Λυδάκη (Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών), Αντώνης Μπέρτος (Ψυχολόγος - Ιδρυτικό μέλος των The Face of Men DancetheatreCo.), Γρηγόρης Γαϊτανάρος (Performer - Χορογράφος - Σκηνοθέτης), Νικόλ Κοϊμτζή (Χορεύτρια - Δασκάλα χορού - Οικονομολόγος), Abdul Naziri (Καλλιτέχνης).
Δημήτρης Μιχαλάκης (φωτογράφος), Γιώργος Μουτάφης (photojournalist)Read more...

Open Call AVDP 20177th ATHENS VIDEO DANCE PROJECT will be hosted in Athens School of Fine Arts in April 2017. AVDP Team is interested in short videodance works of any gender and filming technique, medium & feature-length dance films and dance  documentaries. Also, we welcome any kind of installation or photo-projection, which develop a dialogue between motion, body, space, time & new media and any multidisciplinary dance performance, whose main objective is the application of interactive technologies & video-design in moving ideas.

For submissions, please complete the application form you can find online.
Deadline: 15th December 2016

AVDP team

Read more...

AVDP In Community - Screenings in the French Institute in Athens 17.06.2016


Athens Video Dance Project invite you on Friday, 17.06.2016 at 21.30 in an activity of AVDP in Community in the French Institute of Greece.
In the field of new media, which continuously change, the need for exploration of innovative ways of communication becomes more and more intense while creators seek for new forms of narration.
As time passes, new media and contemporary technology have dominated the artistic scene broadening in multiple levels and supporting the innovative ideas.
In Greece, Athens Video Dance Project is an annual creative platform that reveals new tendencies and offers to professionals and students a way out to research and experimentation. Starting with the hope that cinema and dance will conquer a new space of fruitful exchange, AVDP stared in 2010 developing its action into 4 lines: the annual AVDP festival, the educational program AVDP edu, the travelling program AVDP on TouR and the AVDP in Community, in the frame of which this evening is organized at the French Institute of Greece.
During this opportunity, the Athenian artists have been invited to meet the hybrid art of videodance and discover this new form of expression through short creations of Greek and French Artists.Dans le milieu des nouveaux médias en mutation permanente, le besoin d’explorer des formes novatrices de communication s’intensifie alors que les créateurs recherchent de nouvelles formes d’expression de la narration. Au fil du temps, nouveaux médias et technologie contemporaine envahissent la scène artistique, créant des ouvertures multiples d’expression et de soutien aux idées novatrices. La vidéodanse en est un exemple.

En Grèce, Athens Video Dance Project est une plateforme créative annuelle qui révèle les nouvelles tendances et offre aux professionnels et aux étudiants une issue à la recherche et à l’expérimentation. Avec comme point de départ l’espoir que la danse et le cinéma puissent conquérir un nouvel espace d’échange fécond, l’AVDP a débuté en 2010 en se développant sur quatre axes : le festival annuel AVDP festival, le programme éducatif AVDP edu, la programmation itinérante AVDP on Tour et l’AVDP in Community, dont fait partie cette soirée à l’Institut français.
À cette occasion, la communauté locale est invitée à rencontrer l’art hybride de la vidéo-danse et à découvrir cette nouvelle forme d’expression à travers des oeuvres courtes de créateurs francais et grecs.

Το Athens Video Dance Project σας προσκαλεί την Παρασκευή 17.06.2016 στις 21.30 σε μία από τις δράσεις του AVDP in Community, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Στον χώρο των νέων μέσων, τα οποία βρίσκονται σε συνεχή μετάλλαξη, η ανάγκη για εξερεύνηση νεωτερικών μορφών επικοινωνίας γίνεται όλο και πιο έντονη ενώ οι δημιουργοί αναζητούν νέες φόρμες έκφρασης.
Με το πέρασμα του χρόνου τα νέα μέσα και η σύγχρονη τεχνολογία έχουν κυριεύσει έχουν επικρατήσει στην καλλιτεχνική σκηνή, ανοίγοντας πολλαπλούς ορίζοντες και στηρίζοντας τις καινοτόμες ιδέες. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε και στην περίπτωση του videodance.
Στην Ελλάδα το Athens Video Dance Project είναι μια ετήσια δημιουργική πλατφόρμα που αποκαλύπτει τις νέες τάσεις και προσφέρει στους επαγγελματίες και στους σπουδαστές μια διέξοδο στην έρευνα και τον πειραματισμό. Με αφετηρία την ελπίδα ότι ο χορός και ο κινηματογράφος θα μπορέσουν να κατακτήσουν έναν νέο χώρο γόνιμων ανταλλαγών, το AVDP ξεκίνησε το 2010 αναπτύσσοντας τη δράση του σε 4 άξονες: το ετήσιο AVDP festival, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AVDP edu, το περιοδεύον πρόγραμμα AVDP on TouR και το AVDP in Community, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται αυτή η βραδιά στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Με την ευκαιρία αυτή η αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή έχει προσκληθεί να συναντήσει την υβριδική τέχνη του videodance και να ανακαλύψει αυτή τη νέα μορφή έκφρασης μέσα από σύντομες δημιουργίες ελλήνων και γάλλων καλλιτεχνών.

Programme
Coeur sauvage
Réalisation/Chorégraphie : Andrea Catozzi
France | 3’
Amor & Psyche
Réalisation/Chorégraphie : Wang Ramirez
France | 3’
Bolsa de arena
Réalisation/Chorégraphie : Marilia Chrysospathi - Grèce | 2’
Women
Réalisation : Chrysanthi Badeka
Chorégraphie : Constantinos Rizos
Grèce | 1’
Naufrage
Réalisation/Chorégraphie : Clorinde Durand
France | 6’
Ruin
Réalisation/ Chorégraphie : Yannis Karounis
Grèce | 1’
Twelve sketches on the impossibility of being still
Réalisation/Chorégraphie : Magali Charrier
France | 8’
Coquino
Conception & Animation : Jef le Bars
France | 2’
Counted time
Réalisation : Giorgos Lanthimos
Chorégraphie : Maria Tsouvala & Vaso Barbousi
Grèce | 12

AVDP In Community
17.06.2016 | 21.30΄
Αυλή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος
Sina 31, Athina
(είσοδος δωρεαν)


Στον χώρο των νέων μέσων, που βρίσκονται σε συνεχή μετάλλαξη, η ανάγκη για εξερεύνηση νεωτερικών μορφών επικοινωνίας γίνεται όλο και πιο έντονη ενώ οι δημιουργοί αναζητούν νέες μορφές έκφρασης της αφήγησης.
Με το πέρασμα του χρόνου τα νέα μέσα και η σύγχρονη τεχνολογία έχουν κυριεύσει την καλλιτεχνική σκηνή, ανοίγοντας πολλαπλούς ορίζοντες και στηρίζοντας τις καινοτόμες ιδέες.
Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε και στην περίπτωση του videodance. Στην Ελλάδα το Athens Video Dance Project είναι μια ετήσια δημιουργική πλατφόρμα που αποκαλύπτει τις νέες τάσεις και προσφέρει στους επαγγελματίες και στους σπουδαστές μια διέξοδο στην έρευνα και τον πειραματισμό.
Με αφετηρία την ελπίδα ότι ο χορός και ο κινηματογράφος θα μπορέσουν να κατακτήσουν έναν νέο χώρο γόνιμων ανταλλαγών, το AVDP ξεκίνησε το 2010 αναπτύσσοντας τη δράση του σε 4 άξονες: το ετήσιο AVDP festival, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα AVDP edu, το περιοδεύον πρόγραμμα AVDP on TouR και το AVDP in Community, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται αυτή η βραδιά στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Με την ευκαιρία αυτή η αθηναϊκή καλλιτεχνική σκηνή έχει προσκληθεί να συναντήσει την υβριδική τέχνη του videodance και να ανακαλύψει αυτή τη νέα μορφή έκφρασης μέσα από σύντομες δημιουργίες ελλήνων και γάλλων καλλιτεχνών.

Πρόγραμμα
Coeur sauvage
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Andrea Catozzi
Γαλλία | 3’
Amor & Psyche
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Wang Ramirez
Γαλλία | 3’
Bolsa de arena
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Μαριλία Χρυσοσπάθη - Grèce | 2’
Women
Σκηνοθεσία: Χρυσάνθη Μπαδέκα
Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρίζος
Ελλάδα | 1’
Naufrage
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Clorinde Durand
Γαλλία | 6’
Ruin
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Γιάννης Καρούνης
Ελλάδα | 1’
Twelve sketches on the impossibility of being still
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Magali Charrier
Γαλλία | 8’
Coquino
Σύλληψη & Animation: Jef le Bars
Γαλλία | 2’
Counted time
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος
Χορογραφία: Μαρία Τσουβαλά & Βάσω Μπαρμπούση - Ελλάδα | 12’
Read more...

1 min VIDEODANCE WORKSHOP με την Χρυσάνθη Μπαδέκα

Πως μπορώ να αρθρώσω μία ξεκάθαρη χορογραφική ιδέα χορού για την κάμερα μέσα σε 1 λεπτό; Είναι ο χρόνος αρκετός για την αφήγηση μίας σύντομης κινηματογραφικής ιστορίας; Κι όμως είναι! Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου, θα περάσουμε από την προβολή και ανάλυση αντίστοιχων παραδειγμάτων, στην διαδικασία ανάπτυξης, προετοιμασίας και την υλοποίησής της. Πλοκή, σενάριο, reperage, decoupage, storyboard, storyboard breakdown, ordino, casting, κοστούμι, set, εξοπλισμός, τεχνικές πρόβες, γύρισμα, post-production,visual effects, συνεργείο, ομάδα, ρόλοι είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Θα υπάρξουν ομάδες για την υλοποίηση μίας σύντομης άσκησης.
Σύνολο ωρών : 12
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΛΕ + ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΛΕ | 10:00-16:00
Kόστος συμμετοχής : 60 ευρώ
STUDIO παιανιέων 11 (Στάση Μετρό: Μεταξουργείο)
Κράτηση θέσεων & πληροφορίες: 6972 284 385 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενη εμπειρία και αντίστοιχες τεχνικές γνώσεις. Για το πρακτικό μέρος, είναι προτεινόμενο ο κάθε συμμετέχοντας (εάν έχει) να φέρει την δική του κάμερα και το δικό του laptop με περασμένο το premiere, το final cut ή όποιο άλλο πρόγραμμα μοντάζ χρησιμοποιεί.
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων η κράτηση είναι απαραίτητη. Η εξόφληση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα.
Read more...

2ήμερο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΤΑΖ με την Χρυσάνθη Μπαδέκα

Ο κινηματογράφος είναι η ''γραφή'' της κίνησης μέσα από την σύνθεση της εικόνας. Η εικόνα είναι η αρχή, είναι το βασικό στοιχείο της δημιουργικής διαδικασίας, όπως αντίστοιχα μία κίνηση στην χορογραφία. Όμως η επεξεργασία (editing) του χρόνου και του χώρου δίνουν την δυνατότητα στον μοντέρ να συνθέσει και να ανα-συνθέσει το έργο, δανείζοντας τον ρόλο του σκηνοθέτη/χορογράφου. Οι δυνατότητες της επεξεργασίας της εικόνας, του ρυθμού, της συνέχειας αλλά και της ασυνέχειας κατά την διάρκεια του post-production αποτελούν εκφραστικά εργαλεία για τον μοντέρ, που τον καθιστούν σημαντικό στην δημιουργική διαδικασία.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
VIDEODANCE SCREENINGS ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (premiere & final cut)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
(σύνθεση, παράθεση, crop, rotation,overlapping, αλλαγή ταχύτητας, ρυθμός, re-verse, brightness & contrast, colour correction)
ΓΡΑΜΜΙΚΟ / ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΑΖ
EDITING LAB

Σύνολο ωρών : 10
Kόστος συμμετοχής : 60 ευρώ
Χώρος διεξαγωγής : STUDIO Παιανιέων 11 (Στάση Μετρό: Μεταξουργείο)
Δηλώσεις συμμετοχής & πληροφορίες: 6972 284 385 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5,6 Δεκεμβρίου 2015 15.00 - 20.00

Η εξόφληση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα.

Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζονται προηγούμενη εμπειρία και αντίστοιχες τεχνικές γνώσεις. Για το πρακτικό μέρος, είναι προτεινόμενο ο κάθε συμμετέχοντας να φέρει το δικό του laptop με περασμένο το premiere, το final cut ή όποιο άλλο πρόγραμμα μοντάζ χρησιμοποιεί.

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed